مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حیدر
نام خانوادگی:مسجدی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث

زندگی نامه

اینجانب حیدر مسجدی متولد 1346 در شهر کاظمین متولد شدم. و پس از تحصیلات ابتدائی و راهنمایى، توسط ساواک رژیم بعث همراه خانواده دستگیر شدیم و به زندان روانه شدیم. دو برادرم زیر شکنجه های وحشی شهید شدند و ما به سوی ایران روانه شدیم. از سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس مقدماتی را در مدرسه شهید صدر گذراندم. سپس دروس سطح و خارج رااز محضر اساتید بزرگوار استفاده کردم از جمله آیه الله احمدی یزدى، آیه الله حسین نجاتى، آیه الله هادی آل راضى، آیه الله احمد مددى، که بخش مهمی از علوم حدیث و نکات بسیار ظریف فقهی و اصولی را از محضر استاد بزرگوار آیه الله احمد مددى استفاده کردم، که لازم می دانم از ایشان تشکر کنم و از او به نیکی یاد کنم. در سال 1371 تا سال 1374 در موسسه (دائره المعارف فقه اسلامی ) مشغول تحقیقات اسلامی شدم، ودر تالیف کتاب (معجم فقه الجواهر) شرکت نمودم. در سال 1375 وارد موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث شدم و در رشته حدیث مشغول تحقیق شدم.